V této sekci naleznete poslední platné informace o současném a plánovaném územním rozvoji obce Sirákov:


1. [PDF] A1 - Textová část (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 327 KB, staženo 3x, naposledy 25.09.2023 12:45:46)
2. [PDF] A2 - Výkres základního členění území (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 554 KB, staženo 5x, naposledy 25.09.2023 12:45:46)
3. [PDF] A3 - Hlavní výkres (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 833 KB, staženo 2x, naposledy 25.09.2023 12:45:46)
4. [PDF] A4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 460 KB, staženo 2x, naposledy 25.09.2023 12:45:47)
5. [PDF] B1 - Koordinační výkres (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 947 KB, staženo 3x, naposledy 25.09.2023 12:45:48)
6. [PDF] B2 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 872 KB, staženo 5x, naposledy 25.09.2023 12:45:50)
7. [PDF] Návrh zprávy č. 2 o uplatňování územního plánu Sirákov v uplynulém období (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 165 KB, staženo 3x, naposledy 25.09.2023 12:45:52)
8. [PDF] ZČ3 ÚP Sirákov - čistopis (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 4 MB, staženo 3x, naposledy 26.09.2023 20:04:32)
9. [PDF] Zprava c2 o uplatnovani Sirakov 2020 (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 189 KB, staženo 3x, naposledy 25.09.2023 12:45:53)