V této sekci naleznete poslední platné informace o současném a plánovaném územním rozvoji obce Sirákov:


1. [PDF] A1 - Textová část (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 327 KB, staženo 23x, naposledy 17.02.2024 13:40:39)
2. [PDF] A2 - Výkres základního členění území (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 554 KB, staženo 24x, naposledy 17.02.2024 13:40:55)
3. [PDF] A3 - Hlavní výkres (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 833 KB, staženo 23x, naposledy 22.02.2024 08:46:02)
4. [PDF] A4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 460 KB, staženo 14x, naposledy 17.02.2024 13:41:11)
5. [PDF] B1 - Koordinační výkres (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 947 KB, staženo 15x, naposledy 23.02.2024 13:00:20)
6. [PDF] B2 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 872 KB, staženo 18x, naposledy 17.02.2024 13:41:03)
7. [PDF] Návrh zprávy č. 2 o uplatňování územního plánu Sirákov v uplynulém období (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 165 KB, staženo 18x, naposledy 17.02.2024 13:41:17)
8. [PDF] ZČ3 ÚP Sirákov - čistopis (06.09.2023) Prohlížeč (velikost 4 MB, staženo 20x, naposledy 17.02.2024 13:40:47)
9. [PDF] Zprava c2 o uplatnovani Sirakov 2020 (20.11.2022) Prohlížeč (velikost 189 KB, staženo 14x, naposledy 22.02.2024 02:45:51)