V ústí silnice směr obec Újezd je po levé straně na okraji lesa do země posazený kámen ve tvaru hranolu, výšky 170 cm a šířky 25×25 cm. V horní části kamene je na dvou sousedních stranách vytesán rámeček (historické podrobnosti o tomto kameni neexistují).

V roce 2015 byl hraniční kvádr restaurován podle dobových zvyklostí, na okraj lesa v tesné blízkosti hraničního kamene posazena betonová deska s naučnou historickou mapou lokalizující toto místo a vitrínou s uniformovaným vojákem a dřevěná lavička se stříškou obsahující návštěvní knihu. 

Další text popisuje zanesení zemských hranic Čechy-Morava v historických mapách.

Z historie víme, že země česká a moravská byly po vetšinu své historie spojeny do jednoho celku. Byly určité chvile, kdy byly násilne odtrženy a každé zemi vladl vlastní panovník. V novodobé historii bylo uzemí Československa rozdelěno do krajů a jejich hranice již nerespektovaly davné zemské hranice. Poslední rozdělení Česke republiky na soucasné kraje pokračuje podobně a kraj Vysočina se rozkládá na uzemí obou bývalých zemí. Přesto se zachovalo několik hraničních kamenů, které ukazují, kudy zemská hranice vedla. Hranicní kamen na Blažkově ukazuje nejen zemskou hranici. Je zde také hranice rozvodí Černého moře (Oslava, Jihlava, Dyje, Morava, Dunaj) a Severního moře (Poděšínský potok, Sázava, Vltava, Labe). A místní obyvatelé vědí, že se zde dělí i počasí. Velice často při jízdě z Čech na Moravu nebo zpět jsme svědky velké změny počasí. Obvykle když na jedné straně prší, na straně druhé svítí sluníčko. Pokud vás na cestě k hranici provází hustá mlha, vězte, ze za hraničním kamenem na vás čeká průzračné ovzduší. Take teplota se často liší o několik stupňů. Zimní jinovatka není také stejná na obou stranách hranic. Tyto rozdíly v počasí nejsou samozřejmě vždycky, ale při změnách počasí velmi často.

Níže je několik historických map na nichž je zdejší zemská hranice vyobrazena:


Čechy, Morava, Rakouské Slezsko – 1892.


autor Jan Kryštof Müller 1720


1. Josefské (vojenské) mapování 1764 (pohled Čechy)

 

1. Josefské (vojenské mapování) 1780 (pohled Morava)


2. Františkovo (vojenské) mapování 1819 (pohled Čechy)

2. Františkovo (vojenské) mapování 1858 (pohled Morava)


3. Františko-Josefské (vojenské) mapování 1877, měřítko 1 : 75 000 (pohled Čechy)


3. Františko-Josefské (vojenské) mapování 1876, měřítko 1 : 25 000 (pohled Morava)

V  místě kolem sochy vojáka pořádají střídavě SDH Sirákov  a Turistický spolek Újezd pravidelně každý rok posezení s jídlem, pitím a hudbou, na něž jste všichni srdečně zváni !