***Náhled tabulky intencí pro rok 2024***Obec Sirákov spadá do římsko-katolické farnosti Nížkov (kostel sv. Mikuláše v Nížkově), mše jsou s vyjímkami slouženy p. Zdeňkem Sedlákem.

Zde se nachází náhled aktuální roční intenční tabulky:


Datum
Znění intence
Kdo
01. 01. 2023 (Ne)
NOVÝ ROK - Za živé a zemřelé rodu Slámů, Jarošů a Jelínků a za duše v očistci.
p. Ifrahová
08. 01. 2023 (Ne)
Za Jana Košáka, rodiče, sestru, rodinu Augustinovu a živou a zemřelou přízeň.
p. Košáková
15. 01. 2023 (Ne)
Za Bohumila Landu, jeho rodiče, Evu Hradeckou a rodinu Bourovu.
p. Landa
22. 01. 2023 (Ne)
Za Jaroslava Sobotku, jeho rodiče, rodiče Langovy, Majku a Zdeňku a duše v očistci.
p. Fruhbauerová
29. 01. 2023 (Ne)
Za rodinu Zítovu, Neubauerovu, Žofii Perníčkovu a duše v očistci.
p. Neubauerová
05. 02. 2023 (Ne)
Za Vladimíra Novotného, rodinu Novotných, rodiče Rudolfa a Marii Zvoníkovy.
p. Novotná
12. 02. 2023 (Ne)
Za rodiče Půžovy, tři dcery, rodinu Poulovu a Jarošovu a duše v očistci.
p. Půžová
19. 02. 2023 (Ne)
Za Jana a Marii Landsmanovy, manžele Kubíčkovy a živé a zemřelé těchto rodin.
p. Landsmanová
26. 02. 2023 (Ne)
Za rodiče Černých a Danihelovy, jejich syny a snachy, manžele Dvořákovy a celou přízeň.
p. Černá (M)
05. 03. 2023 (Ne)
Za Lenku Šlechtickou, rodiče Jana a Marii Holzmanovy, rodiče Aloise a Boženu Blažkovy, syna Milana a celou přízeň.
p. Blažková
12. 03. 2023 (Ne)
Za Bedřicha a Věru Staňkovy, celou živou a zemřelou přízeň a duše v očistci.
p. Štikar
19. 03. 2023 (Ne)
Za Josefa a Věru Roseckých, Josefa a Libuši Dočekalovy a celý rod.
p. Rosecký
26. 03. 2023 (Ne)
Za Oldřicha Chvátala, rodiče Františka a Marii a bratry Františka, Jaroslava a Josefa a celý rod.
p. Košáková (Š)
02. 04. 2023 (Ne)
Za Lubomíra Černého, jeho rodiče, za Františka a Marii Růžičkovy a živou a zemřelou přízeň.
p. Černá (L)
09. 04. 2023 (Ne)
Za Vladimíra Novotného, rodinu Novotných, rodiče Rudolfa a Marii Zvoníkovy.
p. Novotná
10. 04. 2023 (Po)
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - MŠE SVATÁ NEBUDE
 
16. 04. 2023 (Ne)
Za Andrejku, živé a žemřelé rodu Slámů, Jarošů a Jelínků a za nemocné a trpící.
p. Ifrahová
23. 04. 2023 (Ne)
POUŤ v NÍŽKOVĚ - Za Jaroslava Chvátala, rodiče Františka a Marii, za Petra Krále, Miroslava Jelínka a duše v očistci.
p. Králová
30. 04. 2023 (Ne)
Za rod Čeplů a Musilů a duše v očistci.
p. Chmelíková
07. 05. 2023 (Ne)
Za Miroslava Peřinu, jeho rodiče, za Blanku Peřinovou, rodiče Růžičkovy a za duše v očistci.
p. Peřinová
14. 05. 2023 (Ne)
Za Lubomíra Černého, jeho rodiče, za Františka a Marii Růžičkovy a živou a zemřelou přízeň.
p. Černá (L)
21. 05. 2023 (Ne)
Za Josefa a Věru Roseckých, Václava Nováka, rodinu Dočekalovu a celý rod.
p. Rosecký
28. 05. 2023 (Ne)
Za Marii a Jaroslava Jelínkovy, Annu a Jana Slámovy, snachu a duše v očistci.
p. Jelínková
30. 05. 2023 (Út)
POSLEDNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST (s Knězem) - Za všechny živé i zemřelé účastníky májových pobožností.
p. Košáková
04. 06. 2023 (Ne)
PRVNÍ SVATÉ PŘÍJMÁNÍ - Mše svatá nebude
 
11. 06. 2023 (Ne)
BOŽÍ TĚLO - Mše svatá nebude
 
18. 06. 2023 (Ne)
Za rodinu Neubauerovu a Stejskalovu, syna Rosťu, za rodinu Stránských a Pavlíčkovu a všechny duše v očistci.
p. Stejskalová
25. 06. 2023 (Ne)
Za Jana a Marii Prokešovy, celý rod, rodinu Zikmundovu a Celbovu a duše v očistci.
p. Koumarová
02. 07. 2023 (Ne)
POUŤ - Za všechny živé a zemřelé občany Sirákova.
p. Košáková
09. 07. 2023 (Ne)
???
p. Musilová
16. 07. 2023 (Ne)
Za Jana a Marii Henzlovy, živé a zemřelé těchto rodin a duše v očistci.
p. Landsmanová
23. 07. 2023 (Ne)
Za Josefa Roseckého, jeho manželku Jindřišku, syna Bohumila, rodinu Musilovu a všechny zemřelé příbuzné.
p. Navrátilová
30. 07. 2023 (Ne)
Za Josefa a Martina Sobotkovy, jeho sourozence a rodiče, za Anežku Navrátilovou, její rodiče, celou rodinu Sobotkovu a duše v očistci.
p. Sobotková
06. 08. 2023 (Ne)
Za Jana a Kateřinu Jarošovy, jejich rodiče, dva syny, dceru, dvě snachy a rodinu Jarošovu a Landovu.
p. Jaroš (A)
13. 08. 2023 (Ne)
Za Jaroslava Jaroše, dvoje rodiče a přízeň.
p. Jarošová (UM)
20. 08. 2023 (Ne)
Za rodinu Černých, Danihelovu a celou přízeň.
p. Černá (M)
27. 08. 2023 (Ne)
Za Annu a Jana Slámovy, Andrejku, rodinu Jarošovu a Jelínkovu a duše v očistci.
p. Ifrahová
03. 09. 2023 (Ne)
Za Lubomíra Černého, jeho rodiče, za Františka a Marii Růžičkovy a živou a zemřelou přízeň.
p. Černá (L)
10. 09. 2023 (Ne)
Za Jana Košáka, rodiče, sestru, rodinu Augustinovu a živou a zemřelou přízeň.
p. Košáková
17. 09. 2023 (Ne)
Za Václava a Ludmilu Sobotkovy, živé a zemřelé jejich rodů a duše v očistci.
p. Landsmanová
24. 09. 2023 (Ne)
Za Josefa a Věru Roseckých, rodinu Dočekalovu a celý rod.
p. Rosecký
01. 10. 2023 (Ne)
Za Aloise a Annu Landovy, jejich rodiče, rodinu Landovu a Jarošovu.
p. Jaroš (A)
08. 10. 2023 (Ne)
Za Jana a Františka Hanusovi, Antonína, Vlastu a Anežku Sobotkovi a jejich předky.
p. Hanus
15. 10. 2023 (Ne)
Za Ludmilu a Josefa Jaroše, syna Jaroslava a přízeň.
p. Jarošová (UM)
22. 10. 2023 (Ne)
Za živé a zemřelé rodu Jarošů, Slámů, Jelínků, za Andrejku a duše v očistci.
p. Ifrahová
29. 10. 2023 (Ne)
Za Stanislavu Kudrnovou, Anežku a Tomáše Sedlákovy a živé a zemřelé těchto rodin.
p. Landsmanová
05. 11. 2023 (Ne)
Za Marii a Jaroslava Jelínkovy, Annu a Jana Slámovy, jejich rodiče a duše v očistci.
p. Jelínková
12. 11. 2023 (Ne)
Za rodiče Jarošovy, tři zeťe a duše v očistci.
p. Štikar
19. 11. 2023 (Ne)
Za Lubomíra Černého, jeho rodiče, za Františka a Marii Růžičkovy a živou a zemřelou přízeň.
p. Černá (L)
26. 11. 2023 (Ne)
Za Miroslava Peřinu, jeho rodiče, za Blanku Peřinovou, rodiče Růžičkovy a za duše v očistci.
p. Peřinová
03. 12. 2023 (Ne)
Za Vladimíra Novotného, rodinu Novotných, rodiče Rudolfa a Marii Zvoníkovy a celý rod.
p. Novotná
10. 12. 2023 (Ne)
Za Lenku Šlechtickou, rodiče Holzmanovy, zeťe, snachu, rodiče Blažkovy a syna Milana a duše v očistci.
p. Blažková
17. 12. 2023 (Ne)
Za Josefa a Věru Roseckých, rodinu Vomelovu, Dočekalovu a celý rod.
p. Rosecký
24. 12. 2023 (Ne)
ŠŤEDRÝ VEČER - Za všechny živé i zemřelé občany Sirákova.
p. Košáková
25. 12 .2023 (Po)
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - Za rodiče Staňkovy, Josefa Štikara a duše v očistci.
p. Štikar
26. 12. 2023 (Út)
ŠTĚPÁN - Za Bedřicha a Miluši Jarošovy, rodinu Hofferovu, syna Jaroslava a Jana a rodiče Wasserbauerovy.
p. Jarošová (Š)
31. 12. 2023 (Ne)
Za rodiče Černých a Danihelovy, jejich syny a snachy, manžele Dvořákovy a celou přízeň.
p. Černá (M)
01. 01. 2023 (Po)
NOVÝ ROK - Za rodinu Ondrákovu, Musilovu, celou přízeň a duše v očistci.
p. Musilová

Na odkazech níže se nachází archiv intenčních textů pro jednotlivé mše, za něž byly mše ve zdejší kapli slouženy: