Tato stránka obsahuje souhrn základních informací o Obecním úřadě Sirákov:

Adresa právnické osoby (oficiální): Obec Sirákov
Sirákov 45
592 12 pošta Nížkov
Adresa obecního úřadu (poštovní): Obecní úřad Sirákov
Sirákov 45
592 12 pošta Nížkov
Starosta: Bc. Michal Musil
Telefonní kontakt – starosta: 604 325 409
Místostarosta: Ing. Josef Sobotka
Telefonní kontakt – místostarosta: 720 419 997
IČO: 00 545 279
DIČ: CZ00545279
Web: www.sirakov.cz
Email: ou@sirakov.cz
Datová schránka: ewtaweg
Číslo účtu: 13524-751/0100 (Komerční banka)
Úřední hodiny: Středa 19:00-20:30
Další informace: Obec je plátcem DPH.
Starosta je neuvolněný.
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. et. Bc. Luboš Kliment
tel.: 776233879
email: GDPR@akkliment.cz