Následující stránka obsahuje obecné informace ohledně zastupitelstva naší obce včetně dokumentů obsahujících jeho aktuální obsazení dle výsledků voleb.

Důležité informace o zastupitelstvu obce:

  • Zastupitelstvo obce je sedmičlenné.
  • Starosta je neuvolněný.
  • Zaměstnanec jeden na částečný úvazek – účetní (pokladní) referent.

Níže naleznete aktuální skladbu veřejného zastoupení naší obce včetně složení kolektivních orgánů k ní přidružených:


Zastupitelstvo obce Sirákov pro volební období 2022-2026

Funkce
Osoba
Starosta
Bc. Michal Musil
Místostarosta
Ing. Josef Sobotka
Členové
Zdeněk Myslivec
František Sobotka
Aleš Neubauer
Jaroslav Štikar
Jaromír Vlček

Obecní úřad

Funkce
Osoba
Starosta
Bc. Michal Musil
Místostarosta
Ing. Josef Sobotka
Účetní referentka
Eva Chvátalová

Kolektivní orgány

Výbor
Funkce
Osoba
Finanční
Předseda
František Sobotka
Členové
Jaromír Vlček
Jaroslav Štikar
Kontrolní
Předseda
Zdeněk Myslivec
Členové
Aleš Neubauer
Jaromír Vlček

Ostatní předměty

Předmět
Osoba
Voda
Jaromír Vlček
Aleš Neubauer
Zdeněk Myslivec
Kulturní dům
František Sobotka
Lesy
Bc. Michal Musil
Aleš Neubauer
Jaroslav Štikar
Lesní družstvo Polná
Ing. Josef Sobotka
Mikroregion Polensko
Ing. Josef Sobotka
Lesní družstvo Přibyslav
Bc. Michal Musil
Sdružení obcí plynovod
Bc. Michal Musil
Svazek Poděšín-Sirákov
Ing. Josef Sobotka