Sbor se obrovskou měrou podílí na fungování obce, neboť v jeho režii jsou veškeré kulturní akce včetně mikulášské nadílky a masopustního průvodu, dále se konanými brigádami stará o údržbu komunikací a vodovodního řádu včetně akcí mimořádných (např. zpracování vichřicí popadaných stromů). Sbor je představen následujícími lidmi: 

Funkce
Osoba
Velitel
Vlček Jaromír st.
Zástupce velitele
Radek Jaroš
Jednatel
Aleš Neubauer
Starosta
Zdeněk Myslivec
Místostarosta
Josef Jaroš
Strojník
Jiří Dajč
Michal Myslivec
Pokladník
František Bečka
Předseda finanční rady
Vladimír Novotný
Předseda kontrolní a revizní rady
Josef Sobotka
Okrskový vyslanec
Petr Dajč
Kronikář
Ondřej Jaroš
Členové
Tomáš Myslivec

Obec Sirákov v rámci SDH zřizuje zásahovou jednotku, jejíž členové jsou pravidelně školeni pro svoje funkční zaměření, ve složení:

Funkce
Osoba
Velitel jednotky
Vlček Jaromír st.
Zástupce velitele jednotky
Radek Jaroš
Velitel družstva
Josef Sobotka
Strojník
Jaroslav Štikar
Jiří Dajč
Michal Myslivec
Členové
František Kasal
Aleš Neubauer
Jaromír Vlček st.
Petr Dajč
Jaromír Vlček ml.
Jaroš Martin
Jaroš Josef
Jaroš Pavel

Napsali o nás:

  1. Požáry.cz – Ke 110.výročí svého založení si sbor dobrovolných hasičů Sirákov pořídil vlastní prapor

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci !Zde se můžete podívat do výročních zpráv, které jsou čteny každoročně na výročních valných hromadách:

1. [PDF] Zpráva ku výročí 110 let SDH Sirákov (03.01.2023) Prohlížeč (velikost 207 KB, staženo 79x, naposledy 16.07.2024 09:09:13)
2. [PDF] Zpráva o činnosti za rok 2005 (03.01.2023) Prohlížeč (velikost 205 KB, staženo 50x, naposledy 20.07.2024 05:09:44)
3. [PDF] Zpráva o činnosti za rok 2006 (03.01.2023) Prohlížeč (velikost 210 KB, staženo 49x, naposledy 16.07.2024 04:57:56)
4. [PDF] Zpráva o činnosti za rok 2015 (03.01.2023) Prohlížeč (velikost 226 KB, staženo 46x, naposledy 17.07.2024 05:09:58)
5. [PDF] Zpráva o činnosti za rok 2016 (03.01.2023) Prohlížeč (velikost 234 KB, staženo 48x, naposledy 20.07.2024 14:11:32)
6. [PDF] Zpráva o činnosti za rok 2017 (03.01.2023) Prohlížeč (velikost 224 KB, staženo 50x, naposledy 16.07.2024 08:48:22)
7. [PDF] Zpráva o činnosti za rok 2018 (03.01.2023) Prohlížeč (velikost 226 KB, staženo 54x, naposledy 20.07.2024 13:57:12)
8. [PDF] Zpráva o činnosti za rok 2022 (03.01.2023) Prohlížeč (velikost 149 KB, staženo 70x, naposledy 18.07.2024 02:11:30)

Více informací na stránkách sboru SDH Sirákov od Filipa Chvátala.