Na této stránce jsou ukázány komunální symboly obce Sirákov, schválené PSPČR 12.5.2016 (proces je obdobou udělení znakových privilegií kdysi udělovaných městům) jako rozhodnutí č. 49 (které garantuje a kodifikuje znak a vlajku obce Sirákov) a vysvětlen jejich význam dle výkladu PhDr. Zdeňka Kubíka ze dne 30.7.2016 v kulturním domě při příležitosti oslav 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Sirákov (heraldika a vexiologa ze společnosti Alerion – symbologického tvůrce znaku).

  Černobílá verze Barevná verze Popis
Znak obce Sirákova     Ve zlatém štítě červeno-modře polcený zvýšený hrot se stříbrnou osmihrotou hvězdou, v ní zelený rupertský kříž.
Vlajka obce Sirákova     List tvoří dva svislé pruhy, červený a modrý, každý s horním žlutým trojúhelníkem. Trojúhelníky odvěsnami do poloviny okrajů listu. Uprostřed listu bílá osmicípá hvězda, v ní zelený rupertský kříž. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Náčrtek pro popisné účely

 

Význam barevných výplní symbolu

 1. Zlatě-oranžová = v kombinaci s přítomnou modrou barvou symbolizuje Evropu
 2. Červená = Čechy
 3. Modrá = Morava
 4. Bílá = v kombinaci s modrou barvou a symbolem 8-mi cípé hvězdy vyjadřuje atributy Panny Marie
 5. Zelená = symbolizuje naděj a obnovu obce

 

Význam tvarů symbol tvořících

 1. Hrot (pomyslný dům)
  • Střecha evropského rozvodí dělící odtok do Středozemního a Severního moře
 2. 8-mi cípá (hrotá) hvězda
  • Pokud pouze 6-ti hrotá hvězda, potom většinou ikonografie Panny Marie, zde však použito hrotů osm pro znázornění ikonografie Panny Marie a směrové růžice (buzola, kompas) pro symbolizaci rodiště zakladatele české meteorologie – Prof. Františka Augustina (vlastní odkaz obce)
 3. Zaoblený Ruppertův kříž
  • Připomenutí tragických požárů z přelomu 19. a 20. století, dále připomínka padlých vojáků z 1. světové války a jejich předků, sv. Ruppert byl Salcburský biskup, který se zasloužil o šíření křesťanství v 16-tém století do Evropských zemí (byl následníkem sv. Floriana – patrona hasičstva).
 4. Dělící rovina (dělící červenou (českou) a modrou (moravskou) barvu)
  • Symbolizuje polohu obce nedaleko hranic Čech a Moravy.